BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V.

Alle rechten voorbehouden

U ontvangt dit document onder de voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Het is niet toegestaan dit document te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V.

BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Privacy?

A. BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. neemt uw privacy als vanzelfsprekend zeer serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

B. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

C. De Algemene Verordening Gegevensbescherming spreekt van onze rol als verwerkingsverantwoordelijke.

D. Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens als websitebezoeker of via onze dienstverlening:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Titel / functie

• Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens

• Adresgegevens

• Telefoon –en faxnummers

• E-mailadressen

• Rechtsverhouding tot anderen

• Financiële gegevens

• NAW-gegevens

• CV / motivatiebrieven / achtergrondinformatie

• VOG-verklaringen

• Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bij het contact.

E. Ook in uw zorgdossier en zorgovereenkomst staan persoonsgegevens. Bij akkoord voor deze documenten geeft u BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. en haar zorgverleners schriftelijk toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

2. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze zorgverlening uit te kunnen voeren;

• U van de juiste zorgverleners te voorzien en tot slot;

• U desgevraagd andere informatie toe te sturen.

B. Hoe lang we gegevens bewaren:

• BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@bensdiensten.nl

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

4. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. gebruikt functionele en analytics-cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wij kunnen hiermee onze website en onze dienstverlening via de website actualiseren met behulp van het zogenaamde Content Management Systeem dat wordt geleverd door onze ICT leverancier. Het doel van deze analytics-cookies is om BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. een duidelijk beeld te geven van

onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina-weergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker (internetmarketing).

B. Wat als u niet van cookies houdt

U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

• U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.

• Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@bensdiensten.nl

• BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

• BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE

A. SSL

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

7. BEVEILIGING

A. Wij nemen het echt serieus

• BENS Thuiszorg en Schoonmaakdiensten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

• Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@bensdiensten.nl